SCA lanserar nya hållbarhetsmål

SCA är ett av världens mest hållbara företag – miljömässigt, socialt och finansiellt. Med ett antal nya målsättningar höjer företaget ambitionerna ytterligare. Enligt en färsk SCA-undersökning spelar hållbarhetsarbetet en betydelsefull roll för affärsverksamheten.

- Hållbarhetsarbetet medför en affärsnytta för SCA och ger oss konkurrensfördelar. Vårt ambitiösa arbete gör oss mer attraktiva för kunder, konsumenter och investerare samtidigt som det bidrar till lägre kostnader, sade Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef, när de nya hållbarhetsmålen presenterades vid en pressträff i Stockholm idag.

SCA genomförde nyligen en undersökning som visar att hållbarhetsarbetet spelar en viktig roll i relationen med kunder. Så mycket som 41 procent svarade att hållbarhetsarbetet varit avgörande för utgången av kontraktsförhandlingar.

Mätbarhet och tillgång till relevanta nyckeltal är avgörande för det framgångsrika hållbarhetsarbetet. Ett grundligt förarbete har resulterat i ett antal konkreta nya målsättningar:

  • Trefaldiga produktionen av biobränslen från SCAs skogar till år 2020
  • Öka vindkraftsproduktionen från SCAs skogar till 5 TWh till år 2020
  • Undanta minst 5 procent av SCAs produktiva skogsmark för avverkning i de ekologiska landskapsplanerna och ytterligare 5 procent av naturhänsyn
  • Minska olycksfrekvensen med 25 procent mellan 2011-2016
  • Ge kunder och konsumenter tillgång till SCAs hygienkunskap och till prisvärda, hållbara hygienlösningar
  • Leverera bättre, säkra och mer miljöanpassade lösningar till kunderna genom hållbar innovation

- Medelklassen beräknas växa med tre miljarder konsumenter de närmaste 20 åren, främst på tillväxtmarknader. Det innebär en stor möjlighet för oss att förbättra hygien- och hälsostandarden för miljontals människor samtidigt som vi gör lönsamma affärer, sade Kersti Strandqvist, ansvarig för hållbarhetsfrågor inom SCA.

- Innovation och hållbarhet har en stark koppling och hållbara innovationer är en förutsättning för att vi ska kunna överträffa kundernas och konsumenternas förväntningar. För att understryka vikten av detta område, är jag stolt över att kunna berätta att vi idag gått med i World Business Council for Sustainable Development, där globala företag går från ord till handling med hållbarhetsarbetet, säger Kersti Strandqvist.

Läs mer om SCAs hållbarhetsarbete på www.sca.com/sustainability

Stockholm den 14 mars 2012

För ytterligare information, kontakta:

Marita Sander, kommunikatör hållbarhet, tel 08 788 5246

Jörgen Olsson, pressekreterare, tel 08 788 5129

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar