SCA miljardinvesterar i Mexiko

För att förbättra konsumenterbjudandet och samtidigt stärka konkurrenskraft och lönsamhet, kommer SCA att investera i en ny anläggning för mjukpapper i Mexiko.

– Detta är en viktig strategisk investering. Anläggningen, som lokaliseras nära den viktiga marknaden i och kring Mexiko City, blir integrerad och högeffektiv. Den ger oss mycket goda möjligheter att förbättra produktkvalitet och därigenom förbättra vår lönsamhet och vårt konsumenterbjudande, säger SCA:s VD och koncernchef, Jan Johansson.

Mexiko är en stabil ekonomi med en snabbt växande medelklass, låg inflation och en robust ekonomisk tillväxt. Mexiko är en av pappers- och hygienkoncernen SCA:s identifierade tillväxtmarknader.

För närvarande uppgår SCA:s försäljning av hygienprodukter i Mexiko och Centralamerika till sammanlagt 2 910 MSEK (458 MUSD) varav cirka två tredjedelar är hänförligt till mjukpapper. Mjukpappersmarknaden i Mexiko är väl konsoliderad och SCA är i dagsläget tvåa med en marknadsandel på 18 procent. Producenternas – däribland SCA:s – egna varumärken är helt dominerande i den mexikanska dagligvaruhandeln.

– Marknadstillväxten i Mexiko har legat på 4-5 procent årligen de senaste fem åren och vår bedömning är att marknaden kommer att växa med ungefär lika mycket under de närmaste åren, säger Jan Johansson.

För nästan 30 år sedan bildade SCA ett samriskbolag (joint venture) för hygienprodukter i Mexiko. Tillsammans med inhemska Copamex byggdes en framgångsrik verksamhet upp inom personliga hygienprodukter. 2004 köpte SCA ut Copamex ur samriskbolaget. SCA fick samtidigt en chans att förvärva 50 procent av deras mjukpappersverksamhet vilket strax därefter blev ett 100-procentigt förvärv.

Den nu beslutade investeringen är strategiskt viktig för att flytta fram positionerna vad gäller lönsamhet och kunderbjudande.

I ett första steg byggs en mjukpappersmaskin av typen dry crepe med en kapacitet om 60 000 årston. Projektet omfattar även en returfiberanläggning, en konverteringshall med tre konverteringslinjer för toalettpapper samt ett distributionscenter. Planerad uppstart är satt till slutet av 2010. Investeringsbeloppet är beräknat till MSEK 1 525 (240 MUSD).


Stockholm den 5 september 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar