SCA och MoDo initierar börsnotering av Modo Paper

Gemensamt pressmeddelande från SCA och MoDo Ett för SCA och MoDo gemensamt pressmeddelande översänds härmed. Frågor till SCA med anledning av detta pressmeddelande besvaras vid press- och analytiker-konferensen gällande koncernens bokslut för 1999. Press- och analytikerkonferensen idag enligt nedan: Tid kl. 13.30 Plats Biblioteksgatan 29 Konferenser AB (hörnet Humlegårdsgatan och Biblioteksgatan) Stockholm den 31 januari 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Sten Lindholm Informationsdirektör Gemensamt pressmeddelande SCA och MoDo Stockholm den 31 januari 2000 SCA OCH MODO INITIERAR BÖRSNOTERING AV MODO PAPER SCA och MoDo har beslutat att initiera arbetet med en börsintroduktion och ägarspridning av Modo Paper AB, som ägs till 50 % av vardera SCA och MoDo. Ägarspridningen avses ske genom att SCA säljer aktier i ett offentligt erbjudande och genom att MoDo delar ut aktier till sina aktieägare. Det är SCAs avsikt att i det offentliga erbjudandet sälja motsvarande 35 % av totala antalet aktier i Modo Paper AB. MoDo avser att föreslå sin ordinarie bolagsstämma att dela ut motsvarande antal aktier till sina aktieägare. Förutsatt att marknadsmässiga förutsättningar för börsintroduktionen föreligger görs bedömningen att Modo Paper kommer att kunna noteras på OM Stockholmsbörsen under april 2000. Modo Paper Modo Paper bildades den 1 oktober 1999 genom en sammanslagning av MoDos och SCAs verksamheter inom finpappersområdet. Modo Paper är Europas tredje största företag inom området finpapper med en produktion om 1.7 milj ton finpapper och en grossistverksamhet som levererar totalt 1.1 milj ton papper. Verksamheten omfattar produktion i Sverige, Tyskland, Frankrike och Österrike samt försäljningskontor och grossistverksamhet i ett 20-tal europeiska länder. Företaget har cirka 6.500 anställda och en omsättning om cirka 20 Mdr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar