SCA överklagar skattemyndighets beslut

SCA överklagar skattemyndighets beslut Skattemyndigheten i Göteborg har beslutat att inte medge SCA avdrag för en realisationsförlust som uppkom under 1996 i samband med omstrukturering av koncernens verksamhet i Frankrike. Förlusten uppstod när dåvarande SCA Mölnlycke AB sålde aktiemajoriteten i Peaudouce SA till Mölnlycke Holding BV, Holland. I Peaudouce SA bedrevs den verksamhet med märkesblöjor som under 1996 såldes till Kimberly-Clark. Förlusten redovisades, i enlighet med etablerad lagtolkning, utvecklad rättspraxis och Riksskatteverkets uttalade ståndpunkt, som avdragsgill vid beskattningen. Skattemyndighetens beslut att inte medge avdrag innebär ett krav på tillkommande skatt på i storleksordningen 370 Mkr samt skattetillägg och andra avgifter på sammanlagt ca 100 Mkr. SCA bedömer att skattemyndighetens beslut inte har utsikter att stå sig vid en rättslig prövning och kommer att överklaga. Mot bakgrund härav och efter samråd med koncernens revisorer kommer SCA inte att belasta 1998 års bokslut med myndigheternas krav. Stockholm den 23 december 1998 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Jan Friman, Koncernstab Redovisning och Finansiell Kontroll. Tel 08-788 51 64. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar