SCA satsar på inkontinensskydd i Turkiet

SCA förvärvar 95 procent av det turkiska hygienföretaget San Saglik, verksamt
inom inkontinensskydd, från familjeägda MT-gruppen. Köpeskillingen uppgår till
motsvarande 95 MSEK på skuldfri bas.

San Saglik har sedan bolaget startade 2008 snabbt tagit marknadsandelar och är idag
näst störst inom inkontinensskydd i Turkiet. Förvärvet innefattar lokal produktion och
starka varumärken.

– Förvärvet av San Saglik kompletterar förvärvet av Komili, verksamt inom barnblöjor,
mensskydd och toalettartiklar, som tillkännagavs nyligen. SCA kommer att ha en
komplett produktportfölj inom personliga hygienprodukter i Turkiet. Och det starka
distributionsnät inom detaljhandeln som vi får tillgång till tack vare Komili breddas nu
även till hälsovårdsområdet. Turkiet är en viktig tillväxtmarknad med 70 miljoner invånare
och en snabbväxande befolkning, säger Jan Johansson, vd och koncernchef för SCA.

San Saglik har en årsomsättning om cirka 100 MSEK. SCA har en köpoption på
återstående fem procent av företaget.

Transaktionen beräknas vara klar under tredje kvartalet i år, efter godkännanden av
berörda myndigheter.

Stockholm den 1 augusti 2011

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med
finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 1 augusti klockan 15.00.

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2010 var 107 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). SCA har omkring 45.000 anställda. Mer information på www.sca.com

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar