SCA stärker närvaron i Mexiko och Centralamerika med förvärv av barnblöjor

SCA förvärvar företaget Copamex verksamhet för barnblöjor i Mexiko och Centralamerika. Förvärvsbeloppet motsvarar cirka 50 MUSD på skuldfri bas.

Företaget tillverkar blöjor som säljs under de välkända varumärkena Dry Kids för den mexikanska marknaden och Tessy Babies för konsumenter i Centralamerika. Omsättningen i den förvärvade rörelsen var cirka 60 MUSD under 2009. Copamex innehar en tredjeplats inom barnblöjor i Mexiko.

”Förvärvet kommer att stärka SCAs närvaro i Latinamerika samt skapar en bas för expansion av barnblöjor i Mexiko och Centralamerika”, säger SCAs vd och koncernchef, Jan Johansson.

Förvärvet kompletterar SCAs nuvarande portfölj av hygienprodukter i regionen som därmed utgörs av mensskydd, inkontinensskydd, mjukpapper för konsument och storförbrukare samt barnblöjor.

Affären förväntas slutföras under tredje kvartalet 2010, sedan nödvändiga myndighetsgodkännanden erhållits.

 

Stockholm den 21 juli 2010

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Pär Altan, chef medierelationer, +46 8 788 52 37

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30

  

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

 

 

 

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka Tena och Tork är globala. Omsättningen 2009 var 111 miljarder kronor (10,5 miljarder euro). SCA har omkring 50.000 anställda. Mer information på www.sca.com

Taggar:

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar