SCA utsett till ett av världens mest etiska företag – för femte året i rad

SCA har återigen utsetts till ett av världens mest etiska företag av det amerikanska Ethisphere-institutet. Ethisphere uppmärksammar företag som anstränger sig utöver det vanliga och som visar att affärsetik är avgörande för ett företags varumärke och lönsamhet.

För varje år hårdnar konkurrensen i Ethispheres rankning och 2012 års upplaga med ett rekordstort antal nominerade företag utgjorde inget undantag. Ethisphere utvärderade flera tusen företag från ett 40-tal branscher. Den slutliga listan för 2012 omfattar 145 företag som överträffar sina branschkonkurrenter inom etiskt företagande. Två svenska företag, kom med på listan - SCA och Electrolux.

- SCAs starka fokus på etik och hållbarhet medför ökad konkurrenskraft och differentiering vilket ger oss affärsfördelar. Vårt ambitiösa arbete gör oss mer attraktiva för kunder, konsumenter och investerare samtidigt som det bidrar till lägre kostnader. SCA sätter hållbarhetsarbetet högt upp på agendan och vi känner oss stolta över det som ligger till grund för Ethisphere-utmärkelsen, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef.

Läs mer om utmärkelsen på http://ethisphere.com/worlds-most-ethical-companies-rankings/ och på www.sca.com/sustainability, om SCAs hållbarhetsarbete där även koncernens senaste hållbarhetsredovisning finns för nedladdning.

Stockholm den 16 mars 2012

För ytterligare information, kontakta:

Marita Sander, kommunikatör hållbarhet, tel 08 788 5246

Jessica Ölvestad, pressekreterare, tel 08 788 5282

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

Taggar:

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar