SCAs Årsredovisning för 2011 offentliggjord

 

SCAs Årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com/rapporter.

Den tryckta versionen av Årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter under vecka 12.

SCAs Hållbarhetsredovisningen för 2011 kommer att publiceras den 14 mars och kan laddas ned från samma adress.

 

Stockholm den 8 mars 2012

 

För ytterligare information, kontakta

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Jessica Ölvestad, pressekreterare, 08-788 52 82

 

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2012, klockan 14.30 CET.

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar