SCAs årsstämma 2012

 

SCAs årsstämma ägde rum torsdagen den 29 mars 2012 i Stockholm.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 4:20 (4:00) per aktie för räkenskapsåret 2011. Avstämningsdag för utdelningen är tisdagen den 3 april 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 10 april 2012.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson omvaldes medan Louise Julian och Bert Nordberg nyvaldes. Sören Gyll, som avböjt omval på grund av åldersskäl, avtackades. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor intill slutet av årsstämman 2013.

Talet som vd och koncernchefen Jan Johansson höll vid årsstämman finns tillgängligt på www.sca.com.

 

Stockholm den 29 mars 2012

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jessica Ölvestad, pressekreterare 08-788 52 82

Jörgen Olsson, pressekreterare 08-788 51 29

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar