SCAs årsstämma 2013

Dagens årstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 4:50 (4:20) per aktie för räkenskapsåret 2012. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 15 april 2013. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 18 april 2013.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Louise Julian, Sverker Martin-Löf, Bert Nordberg, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson omvaldes. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor intill slutet av årsstämman 2014.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchefen Jan Johansson höll vid årsstämman finns också tillgängligt på bolagets hemsida.

Stockholm 10 april 2013

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, presschef, +46 8 788 51 36

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Lotus, Libresse, Tempo och Libero. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 36 000 medarbetare. Omsättningen 2012 var 85 miljarder kronor (9,8 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com

Taggar:

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar