SCAs bindande bud på Everbeauty har antagits – processen mot ett slutförande fortsätter

Antagandet av SCAs bindande bud följer en privatisering av Everbeauty i enlighet med taiwanesisk lagstiftning. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av SCA och säljarna.

Den 25 februari 2012 tillkännagavs att SCA hade lagt ett bindande bud på att förvärva Everbeauty, ett ledande asiatiskt företag inom personliga hygienprodukter med försäljning i Kina, Taiwan och Sydostasien. Bolaget tillverkar och marknadsför barnblöjor och inkontinensskydd med starka varumärken som Dr P för inkontinensskydd och Sealer för barnblöjor.

Efter undertecknandet av försäljnings- och köpeavtalet av parterna fortsätter processen mot att slutföra förvärvet, inklusive godkännanden från relevanta myndigheter i Taiwan. Affären förväntas kunna slutföras under sommaren 2012.

Stockholm den 27 mars 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Första pressmeddelandet om förvärvet:

http://www.sca.com/Documents/sv/observer/2012/prm_20120225_1602235_sv.pdf

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012, klockan 09.00 CET.

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

Taggar:

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar