SCAs Bokslutsrapport 1 januari - 31 december 1999

Bokslutsrapport 1 januari - 31 december 1999 99:4 99:3 99:2 99:1 9912 9812 Nettoomsättning, Mkr 15.662 16.603 16.389 16.2 42 64.89 61.273 ¹ Resultat efter 1.711 1.395 1.287 1.12 5.521 5.169 finansiella poster, Mkr 8 Exklusive poster av 5.521 4.769 engångskaraktär Vinst per aktie, kr 5:10 4:19 4:01 3:55 16:85 16:11 Rörelsens kassaflöde per 11:16 8:19 8:09 4:01 31:45 18:46 2aktie, kr 2 3 Utdelning, kr/aktie 6:80 6:14 1 Innehåller ej SCAs andel av nettoomsättningen i Modo Paper AB. 2 Historik omräknad med hänsyn till nyemission. 3 Styrelsens förslag. HELÅR 1999 * Rörelsens kassaflöde förbättrades väsentligt och blev det bästa någonsin. * Styrelsen föreslår en utdelning om 6:80 kr/aktie, en ökning med 11 %. Utdelningstillväxten de senaste fem åren blir då 14 %. * Resultat efter finansiella poster, exklusive poster av engångskaraktär, förbättrades med 16 % och blev det högsta någonsin. FJÄRDE KVARTALET 1999 JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET * Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 23 % till en ny högstanivå. * Samtliga affärsområden förbättrade sina rörelseresultat. - Hygienprodukter + 15 % - förbättrad produktivitet. - Förpackningar + 34 % - god efterfrågan och en positiv prisutveckling. - Skogsindustriprodukter + 13 % - god volymutveckling för tryckpapper samt stigande massapriser. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar