SCAs förvärv av Wausau Paper Corp. slutfört

SCAs förvärv av Wausau Paper, en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare har slutförts för en total kontant köpeskilling om 513 MUSD.  SCA kommer att konsolidera Wausau Paper från och med den 21 januari, 2016.

– SCA är, med det globala varumärket Tork®, världens största leverantör av mjukpapper för storförbrukare. Förvärvet passar oss strategiskt mycket väl och stärker vår närvaro i Nordamerika. Förvärvet kommer att generera fördelar för SCA och för våra kunder, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

Transaktionen utökar SCAs närvaro och produktionskapacitet i Nordamerika, och de sammanslagna verksamheterna kommer att erbjuda kunderna ett omfattande produktutbud. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen har slutförts. Synergierna förväntas inom inköp, produktion, logistik, minskad import, ökade volymer av premiumprodukter, samt lägre försäljnings- och administrationskostnader. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2016, klockan 15:30.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2014 var cirka 104 miljarder kronor (11,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.