SCAs och Vindas sammanslagning av hygienverksamheter i Kina godkänd

SCAs, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och majoritetsägare i Kinas tredje största mjukpappersföretag, Vinda International Holdings Limited (”Vinda”), överenskommelse med Vinda om att överföra sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau till Vinda har idag godkänts av Vindas oberoende aktieägare.  

Vinda är noterat på Hongkongbörsen och transaktionen (tillkännagavs den 18 juli, 2014) som stärker samarbetet mellan SCA och Vinda krävde ett godkännande av Vindas oberoende aktieägare.

Transaktionen förväntas slutföras den 1 oktober, 2014. Från och med slutförd transaktion gäller ett exklusivt licensavtal för Vinda att marknadsföra och sälja SCAs varumärken: TENA (inkontinensprodukter), Tork (mjukpapper för storförbrukare), Tempo (mjukpapper för konsumenter), Libero (barnblöjor) samt Libresse (mensskydd) i Kina, Hongkong och Macau. Avtalet innebär att Vinda har rättigheterna till dessa varumärken på de angivna kinesiska marknaderna. Vinda förvärvar också SCAs varumärken Dr P och Sealer. SCA kommer även fortsättningsvis att bidra med innovation och teknisk support till verksamheten.

– Det godkända samarbetet och transaktionen kommer att generera ömsesidiga fördelar både för SCA och Vinda, i synnerhet inom distribution, försäljning, innovation samt forskning och utveckling. Vinda får tillgång till en bredare produktportfölj, och SCAs varumärken kommer att ha potential att nå en bredare bas av konsumenter och kunder via Vindas omfattande och solida distributionsnätverk i Kina, säger Jan Johansson, vd och koncernchef i SCA.

SCA har varit ägare i Vinda sedan 2007, blev majoritetsägare i slutet av 2013, och har konsoliderat Vinda sedan första kvartalet 2014. SCAs hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau hade under 2013 en nettoomsättning på cirka 600 MSEK. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 144 MHKD (cirka 1 000 MSEK) på skuldfri bas.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, 46 8 788 51 36

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2013 var cirka 93 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.