Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA; 2000 års bolagsstämma

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA; 2000 års bolagsstämma Bifogat återfinns kallelsen till SCAs ordinarie bolagsstämma måndagen den 10 april. Kallelsen annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sundsvalls Tidning torsdagen den 9 mars 2000 och i Financial Times fredagen den 10 mars 2000. Stockholm den 9 mars 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information Bilaga: Kallelse ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00630/bit0002.pdf Bilaga

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar