Valberedning inför SCAs årsstämma 2008

I enlighet med beslut vid årsstämman 2007 meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2008.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2008 lägga fram förslag rörande sammansättningen av SCAs styrelse m.m., ingår Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Anders Oscarsson, SEB Fonder, Hans Sterte, Skandia Liv, Magnus Landare, Alecta, samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA.

Årsstämma i SCA kommer att hållas tisdagen den 8 april 2008 i Stockholm.


Stockholm den 8 oktober 2007
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Corporate Communications


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2007 kl 10.45.
Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar