Delårsrapport

Delårsrapport januari-september 1998 Resultatökning med 14%. Starkt tredje kvartal. Resultatet efter finansiella poster blev för niomånadersperioden 143 Mkr bättre än motsvarande period 1997 och uppgick till 1.178 Mkr (1.035). Resultatet under det tredje kvartalet, 624 Mkr, blev högre än såväl det andra kvartalet 1998 som det tredje kvartalet 1997. Splittrad marknadsbild; uppgång i Sverige, Finland, USA och Afrika; stabilt i Danmark och Storbritannien men nedgång i Norge och Ryssland. Affärsområde Gyproc Group avyttrat i oktober. Engångsvinst uppkommer med drygt 0,9 mdr kr. Helårsresultatet, exklusive engångsposter, beräknas överstiga fjolårsresultatet, som var 1,35 mdr kr. Hela rapporten finns att hämta på http://www.bit.se i word- och pdf- format ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00250/9månokt98.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00250/9månokt98.doc