Delårsrapport Januari - Mars 1998

Delårsrapport januari-mars 1998 Stark inledning 1998 * Resultatet efter finansiella poster blev för årets första kvartal 136 Mkr bättre än 1997 och uppgick till -21 Mkr (-157) * Fortsatt positiv volymutveckling * Senaste tolvmånaders resultat efter finansiella poster blev 1.486 Mkr (helår 1997:1.350) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/22/19980422BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/22/19980422BIT00080/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar