Extra bolagsstämma i Scancem den 21 december 1998

Extra bolagsstämma i Scancem den 21 december 1998 Styrelsen i Scancem AB (publ) har vid ett extra styrelsesammanträde idag fattat beslut att kalla till extra bolagsstämma den 21 december 1998 i Malmö för bl a val av ny styrelse. Aktieägare som representerar cirka 51 % av det totala antalet röster i bolaget föreslår val av följande personer: Claes Björk, VD och koncernchef, Skanska AB Henning Christophersen, fd kommissionär i EU, fd finansminister danska regeringen Lennart Engström, chefsanalytiker, Industrivärden Björn Rune Gjelsten, VD och koncernchef, Aker RGI Sven-Erik Hersvall, fd VD, Skanska AB Bo Jacobsson, finansdirektör och COO, Scancem AB Per Molin, fd VD, Avesta Sheffield Ltd Anders Nyrén, finansdirektör och vice VD, Skanska AB Per Runeland, advokat, Kilpatrick Stockton Per Westlund, vice VD, Skanska AB Kallelsen publiceras den 4 december 1998. Planerade rapportdagar för 1998 års verksamhet: Bokslutskommuniké den 17 februari 1999 och ordinarie bolagsstämma den 8 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar