Försäljningen av Gyproc avslutad

Försäljningen av Gyproc avslutad På tisdagen avslutades den affär som innebär att Scancem säljer sin 75- procentiga andel i gipsskiveföretaget Gyproc till medägaren, det engelska BPB plc, sedan vederbörliga myndighetstillstånd erhållits. Genom affären gör Scancem en reavinst på drygt 900 Mkr. Soliditeten förväntas öka med drygt 6 procent och koncernens nettolåneskuld beräknas minska med något mer än 1,2 mdr kr. Gyproc, som har fabriker i Sverige, Norge, Danmark och Finland, omsatte 1997 870 Mkr och har ca 480 anställda. Förutom i de nordiska länderna har Gyproc försäljningsverksamhet i de baltiska staterna och Ryssland. Information och samhällskontakt Tel: 040-16 50 00, fax: 040-15 91 80 info@scancem.com eller ir@hq.scancem.com www.scancem.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar