Fortsatt god resultatutveckling

Fortsatt god resultatutveckling "Scancems resultat före skatt för årets fyra första månader uppgår till drygt 150 Mkr, vilket är en fördubbling jämfört med motsvarande tertial 1998. Om vi beräknar ett proformaresultat, som exkluderar Finncement och Lohja Rudus som vi avyttrat, men räknar med en fiktiv ränta på köpeskillingen blir resultatet ca 180 Mkr." Det sade Scancems koncernchef Bo Jacobsson vid bolagsstämman i Malmö på onsdagen. Han berörde också bl a hur kursen och börsvärdet utvecklats under det senaste halvåret: "Vi kan nu med viss stolthet studera Scancem-aktiens utveckling - från knappt 250 kr i december 1998 till i dag nära nog 400 kr. Jag ser det som ett kvitto på att vi vidtagit de rätta åtgärderna. Sedan december i fjol har vårt börsvärde ökat med ca 8 mdr kr eller med 60 procent till totalt ca 21 mdr kr." * Bolagsstämman fastställde utdelningen till 12 kr per aktie, varav 4 kr är en följd av reavinsten vid försäljningen av Gyproc Group. Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes. Information och samhällskontakt Tel: 040-16 50 00, fax: 040-15 91 80 info@scancem.com eller ir@hq.scancem.com www.scancem.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00080/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar