Heidelberger Zement köper Scancem

Heidelberger Zement köper Scancem Aker RGI och Skanska har undertecknat ett bindande avtal om att sälja samtliga sina aktier i Scancem (vilka sammanlagt representerar 73,4 procent av det totala aktiekapitalet och 90,8 procent av det totala antalet röster i Scancem) till tyska Heidelberger Zement. Heidelberger Zement har åtagit sig att erbjuda övriga aktieägare i Scancem att sälja sina aktier till Heidelberger Zement till samma pris. Avtalet är villkorat dels av att Scancem säljer sin finska verksamhet, vilket är nära förestående, och dels av att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Den finska verksamheten består av cement-företaget Finncement och fabriksbetong- och ballastföretaget Lohja Rudus. Det pris Heidelberger Zement skall erlägga är beroende av försäljningen av den finska verksam-heten. Det exakta priset kommer således att fastställas först när ett avtal kommit till stånd med köparen av den finska verksamheten. Priset för Scancem-aktierna - efter utbetalning av den föreslagna utdel-ningen på 12 kr per aktie - förväntas uppgå till mellan 390 och 410 kr per A-aktie och mellan 370 och 390 kr per B-aktie. Det offentliga erbjudandet förväntas ske i slutet av augusti, under förutsättning att villkoren för avtalets fullbordan uppfyllts. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar