Personförändringar i Scancem styrelse

Personförändringar i Scancems styrelse Vid måndagens extra bolagsstämma i Scancem AB hade ledamöterna Sven Borelius och Bjørn Rune Gjelsten meddelat att de undanbett sig omval. VD och koncernchef Sven Ohlsson meddelade samtidigt att han önskade lämna dessa befattningar och posten som styrelseledamot. Till nya ledamöter av Scancems styrelse valdes Henning Christophersen (f d medlem av EU-kommissionen, f d dansk finansminister), Köpenhamn, Lennart Engström (aktiechef i Industrivärden), Stockholm, Sven-Eric Hersvall (f d VD i Skanska), Malmö, Per Molin (f d VD i Avesta Sheffield), Solna, Per Runeland (advokat Kilpatrick Stockton), London, Per Westlund (vVD i Skanska), Danderyd och Bo Jacobsson (Chief Operating Officer och vVD i Scancem), Vellinge. (Förteckning över den kompletta stämmovalda styrelsen bifogas.) Scancem är i dag Europas sjätte största cement- och byggmaterialföretag med en stark marknadsposition i främst Östersjö- och Nordsjöområdet. Koncernen är en ledande aktör inom internationell cementtrading och har också verksamhet i USA, Västafrika och Asien. Scancem finns i ett 30-tal länder och hade 1997 en omsättning på 16,1 miljarder kr. Antalet anställda är ca 11 300. Scancem är noterat på Stockholms Fondbörs. Scancems styrelse Efter måndagens extraordinarie bolagsstämma har Scancems styrelse följande stämmovalda ledamöter: CLAES BJÖRK, Stockholm, f. 1945. ANDERS NYRÉN, Bromma, f. 1954 VD och koncernchef Skanska AB. vVD, finanschef Skanska AB. Aktieinnehav i Scancem: 0. Aktieinnehav i Scancem: 0. HENNING CHRISTOPHERSEN, Köpenhamn, f. 1939. PER RUNELAND, London, f. 1942. F d medlem av EU-kommissionen, Advokat, Kilpatrick Stockton. f d dansk finansminister. Andra uppdrag; Styrelseledamot i Andra uppdrag: Styrelseledamot i Den Danske Agneta Fältskog Produktion AB. Bank, The Rockwool Foundation, Philip Aktieinnhav i Scancem: 0. Morris Institute och European Board for Infrastructure and Transport. KJELL INGE RØKKE, London , f. Aktieinnehav i Scancem: 0. 1958. Styrelseordförande Aker RGI ASA. LENNART ENGSTRÖM, Stockholm, Aktieinnehav i Scancem: 0. f. 1959. Aktiechef AB Industrivärden. PER WESTLUND, Danderyd, f. 1944. Aktieinnehav i Scancem: 0. vVD Skanska AB. Annat uppdrag: Styrelseledamot i SVEN-ERIC HERSVALL, Malmö, f. 1931. JM Byggnads- och Fastighets AB. F d VD Skanska AB. Aktieinnehav i Scancem: 0. Andra uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Handelsbanken Region Syd och BO JACOBSSON, Vellinge, f. 1951. ElektroSandberg AB. Chief Operating Officer och vVD Aktieinnehav i Scancem: 0. Scancem AB. Aktieinnehav i Scancem: 0. PER MOLIN, Solna, f. 1937. F d VD Avesta Sheffield Ltd. Andra uppdrag: Styrelseledamot i FöreningsSparbanken, AB Linjebuss, ASG AB, Bulten AB, Höganäs AB och PLM AB. Aktieinnehav i Scancem: 0. Information och samhällskontakt Tel: 040-16 50 00, fax: 040-15 91 80 info@scancem.com eller ir@hq.scancem.com www.scancem.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar