Scancem säljer Finnsementti och Lohja Rudus till irländska CRH

Scancem säljer Finnsementti och Lohja Rudus till irländska CRH Scancem har slutit ett avtal med det irländska byggmaterialföretaget CRH plc om att sälja Finnsementti Oy Ab och Lohja Rudus Oy Ab för 3,550 milj kr. Försäljningen förväntas slutföras före slutet av juli 1999 sedan nödvändiga myndighetstillstånd inhämtats. För 1998 uppgick den sammanlagda vinsten före skatt för Finnsementti och Lohja Rudus till ca 360 milj kr och omsättningen till ca 2.200 milj kr. Scancems realisationsvinst uppgår till ca 1,7 mdr kr före skatt. Finncement är verksamt endast i Finland medan Lohja Rudus därutöver har dotterbolag i Estland, Lettland, Polen och i S:t Petersburgsområdet. Den 3 maj tillkännagav Heidelberger Zement och CBR att de nått en överenskommelse med Skanska och Aker RGI om att köpa deras totala aktieposter i Scancem. Heidelberger Zement och CBR har vidare gått med på att efter tillträdesdagen lägga ett bud på övriga aktieägares aktier till samma villkor. Det pris som Heidelberger Zement och CBR betalar för Scancem-aktien har justerats till 395,37 kr per A-aktie och 376,31 kr per B-aktie (efter uppgörelse med Skanska och Aker RGI om utbetalning av den föreslagna utdelningen på 12 kr per aktie). CRH plc tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av byggmaterialprodukter. Omsättningen uppgick 1998 till 47 miljarder kr och antalet anställda är 30.000. Information och samhällskontakt Tel: 040-16 50 00, fax: 040-15 91 80 info@scancem.com eller ir@hq.scancem.com www.scancem.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00020/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar