Scancem säljer Gyproc till engelska BPB plc

Scancem säljer Gyproc till engelska BPB plc Scancem säljer sin 75-procentiga ägarandel i gipsskiveföretaget Gyproc till medägaren, det Londonbaserade BPB plc. Genom affären gör Scancem en reavinst på drygt 900 Mkr. - Det här är en bra affär för alla parter, säger Scancems VD Sven Ohlsson. Gyproc har haft en god resultatutveckling de senaste åren. Men för att kunna vidareutvecklas både marknads- och produktmässigt behöver Gyproc en ägare som uteslutande ägnar sig åt gipsskivemarknaden. Vårt delägarskap med BPB, som pågått sedan 1954, har varit mycket givande, och när Gyproc landar i en renodlad gipskoncern är vi övertygade om att framgångarna kommer att fortsätta. Genom affären renodlas även Scancems produktområden till att omfatta cement- och ler-baserade produkter och ballast. - Den reavinst som vi kan tillgodoräkna oss genom försäljningen förbättrar våra finansiella nyckeltal. Soliditeten förväntas öka med drygt 6 procent. Koncernens nettolåneskuld beräknas minska med något mer än 1,2 mdr kr. BPB är ett på Londonbörsen noterat företag. Omsättningen uppgick under räkenskapsåret till mars 1998 till drygt 17 mdr kr och företaget gjorde en vinst på 2,3 mdr kr efter skatt och extraordinära poster. BPB har ca 10.600 anställda. Företaget är en av världens ledande tillverkare av gipsbaserade byggprodukter. Gyproc, som har tillverkningsenheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland, omsatte 1997 870 Mkr och har ca 480 anställda. Förutom i de nordiska länderna har Gyproc rönt betydande försäljningsframgångar i Estland, Lettland och Litauen samt i Ryssland. - Gyproc är ett välskött företag och förvärvet passar väl in i vår globala expansionsstrategi, säger David Leonard, VD för BPB Gypsum Division. Det är speciellt angenämt att få väl-komna Gyproc till den koncern som varit inblandad i företagets utveckling under hela dess tillvaro. Affären förutsätter ett godkännande av nordiska konkurrensmyndigheter. För ytterligare upplysningar: Sven Ohlsson, VD Scancem, 040-16 50 00 Lars Birve, VD Gyproc Group, tel 040-16 56 00 Information och Samhällskontakt Tel: 040-16 50 00, fax: 040-15 91 80 info@scancem.com eller ir@hq.scancem.com www.scancem.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/12/19981012BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/12/19981012BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar