Styrelsen har bett Sven Ohlsson att stanna kvar som VD intill nästa bolagsstämma

Vid Scancem AB's styrelsesammanträde idag har styrelsen gett VD i uppdrag att utvärdera Skanskas förslag till uppgörelse med EU-kommissionen och även utreda andra möjliga alternativ. Scancem kommer med anledning härav snarast att kontakta berörda organ i Bryssel. Styrelsen har bett Sven Ohlsson att stanna kvar som VD intill nästa bolagsstämma. På styrelsens vägnar Claes Björk Styrelsens ordförande ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00210/981020.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00210/981020.pdf

Dokument & länkar