Sven Ohlsson lämnar VD-posten i Scancem den 20 oktober 1998

Sven Ohlsson lämnar VD-posten i Scancem den 20 oktober 1998 Sven Borelius har för avsikt att lämna Scancems styrelse Jag har full förståelse för att Skanska vill undvika böter för att man 1997 utan tillstånd av EU-Kommissionen ökade sitt aktieinnehav i Scancem från 33,3 % till 48 % av rösterna och att man snarast vill genomföra sin aviserade försäljning av Scancemaktierna. Däremot anser jag det felaktigt att Skanska i dessa syften över huvudet på Scancemstyrelsen, mot Scancemledningens uppfattning och utan att utnyttja ledningens sakkunskap, föreslår en överenskommelse med EU-Kommissionen som kan komma att drabba Scancems övriga aktieägare. Jag delar Scancemledningens syn att den av Skanska aviserade lösningen innebär en onödig eftergift som skadar Scancem såväl strategiskt som lönsamhetsmässigt. Som jag ser det, sitter Skanska i en jävsituation, agerar oetiskt och kör över de mindre aktieägarna. Sven Borelius Tidigare VD och Koncernchef i Euroc ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/13/19981013BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/13/19981013BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar