Bokslutskommuniké 2012

Delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2012.

Fjärde kvartalet 2012 i sammandrag               

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,9 mkr (47,3 mkr)
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,5 mkr (5,8 mkr)
 • Resultat efter skatt uppgick efter nedskrivning av goodwill till -28,2 mkr (9,9 mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -8,37 kr per aktie (2,93 kr)
 • Nedskrivning av goodwill i ScandBook AB har skett med 28 mkr
 • Andelar i koncernbolag har skrivits ned med 41,4 mkr

Januari – december 2012 i sammandrag        

 • Nettoomsättningen uppgick till 173,8 mkr (183,1 mkr)
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,6 mkr (48,7 mkr inklusive återbetald moms på 29,5 mkr)
 • Resultat efter skatt uppgick efter nedskrivning av goodwill till -33,6 mkr (33,9 mkr inklusive återbetald moms och ränta på 31,3 mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -9,96 kr per aktie (10,05 kr)
 • Nedskrivning av goodwill i ScandBook AB har skett med 28 mkr
 • Andelar i koncernbolag har skrivits ned med 41,4 mkr

Se bifogad pdf för mer information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Nilsson, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-677 47 44, par.nilsson@scandbook.se

 Om ScandBook

 Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Om oss

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK.Certified Adviser är Erik Penser Bank.Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se.

Prenumerera

Dokument & länkar