Ny styrelseordförande i ScandBook Holding AB

Pressmedelande ScandBook Holding AB (publ)

Styrelsen i ScandBook Holding har valt styrelseledamoten Håvard Grjotheim som ny styrelseordförande. Den tidigare ordföranden Odd Rune Austgulen, som valdes till ordförande av årsstämman den 11 maj  2017,  kvarstår som ordinarie styrelseledamot.
Håvard Grjotheim har varit ordinarie styrelseledamot sedan 2015 och har ett gediget förflutet inom den grafiska branschen i Sverige och Norge bl.a. som koncernchef för Elanders och 07 Media i Norge och har goda förbindelser inom förlagsbranschen.

Falun 2017-06-02

ScandBook Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paulius Juska, VD ScandBook Holding AB, telefon 370 68606069, paulius.juska@scandbook.lt

  Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolagen ScandBook AB och ScandBook UAB, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur i både hårdband och mjukband, ScandBook UAB producerar främst pocketböcker men gör även bokdisplayer.  Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBookAB och ScandBook UAB specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Om oss

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar. Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK.Certified Adviser är HQ-bank.Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se.

Prenumerera

Dokument & länkar