ScandBook fortsätter omstruktureringsprocessen och investerar

Styrelsen i ScandBook Holding AB (publ) har beslutat om maskininvesteringar på 3,5 m EUR i företagets anläggning i Klaipeda i Litauen. Koncernen fortsätter omstruktureringsprocessen där Falun specialiserar sig på digitalt tryck och Klaipeda på konventionellt tryck. Investeringen innebär en utökad produktionskapacitet samt förnyelse av maskinparken i Klaipeda. Investeringarna finansieras genom egna medel med 0,7 m EUR och med ett lån på 2,8 m EUR från Swedbank. Huvudleverantör för investeringarna blir den tyska maskintillverkaren Kolbus GmbH&Co.KG.

Falun den 7 april 2017

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paulius Juska, VD ScandBook Holding AB, telefon 370 68606069, paulius.juska@scandbook.lt

 Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolagen ScandBook AB och ScandBook UAB, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur i både hårdband och mjukband, ScandBook UAB producerar främst pocketböcker men gör även bokdisplayer.  Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBookAB och ScandBook UAB specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Om oss

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK.Certified Adviser är Erik Penser Bank.Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se.

Prenumerera

Dokument & länkar