Årets bästa årsredovisning - Scandi Standard topp tre

Scandi Standard står på prispallen när årets bästa årsredovisning koras. Nordens ledande kycklingbolag är ett av de tre nominerade bolagen för priset ”Sveriges Bästa Årsredovisning” i klassen Mid Cap. Bakom priset står FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer.

Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning på mer än 8 miljarder kronor.

På Scandi Standard är man mycket stolta över nomineringen:

– Scandi Standards värdegrund; öppenhet, utmana och sense of urgency håller oss på tårna varje dag, med ett tydligt fokus på lönsam tillväxt och en vilja att hela tiden göra saker bättre. Vår års- och hållbarhetsredovisning är inget undantag, för varje år satsar vi på att göra den än mer attraktiv och lättillgänglig för alla våra målgrupper, säger Anders Hägg, CFO på Scandi Standard.


   

Fakta om tävlingen
Tävlingen är enligt juryn i huvudsak baserad på en kvalitativ ansats, dock finns ett antal områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information. Dessa områden är:

  • VD-ord 
  • Mål- och måluppfyllelse 
  • Affärsidé och strategi 
  • Affärsområdesinformation 
  • Information kring marknad och konkurrenter 
  • Riskbeskrivning – gärna grafisk 
  • Hållbarhet och bolagsstyrning 
  • Grafisk utformning
       

Juryn, ledd av Nils Liljedahl på Sveriges Finansanalytikers Förening, har utifrån dessa kriterier identifierat sju till tio bolags årsredovisningar i en första gallring. Därefter har man valt ut tre bolag i varje klass som är nominerade till ”Sveriges bästa årsredovisning” för året 2017. Juryn skriver sedan motiveringar och sammanställer utfallet i den årliga broschyren ”Sveriges bästa årsredovisning” som fokuserar på vinnarna och deras årsredovisning. 

Prisutdelningen sker den tisdag den 18 september klockan 16.00 till 18.00 på Epicenter i Stockholm. http://sverigesbastaarsredovisning.se/Start/
    

  
För frågor kontakta gärna:
Anders Hägg, CFO Scandi Standard, telefon: +46 724023490
  

About Scandi Standard
Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and Ireland. The company produces, markets and sells ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. The group has approximately 3 000 employees and have a total sales of more than SEK 7,5 billion. For more information, please visit www.scandistandard.com.

Taggar:

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar