Scandi Standard – Presentation av rapporten för fjärde kvartalet 2017

Scandi Standard kommer att offentliggöra sin delårsrapport för Q4 2017 tisdag den 20/2 2018 klockan 07.30.

Telefonkonferens klockan 10.00
CEO Leif Bergvall Hansen och CFO Anders Hägg kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag klockan 10.00.

Telefonnummer: Sverige: 010 884 80 16
Storbritannien: 020 3936 2999
USA: 1 845 709 8568
Övriga länder: +44 20 3936 2999

Deltagar kod: 78 87 03

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på www.scandistandard.com innan telefonkonferensen.

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på www.scandistandard.com eller genom att klicka på: Webbsändning

För mer information, vänligen kontakta ir@scandistandard.com

Notera: Denna information är sådan information som Scandi Standard AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/2 2018 klockan 0730 CET.

  
Om Scandi Standard
 
Scandi Standard älskar den goda, hälsosamma och klimatvänliga kycklingen. Vi är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning av mer än 7,5 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com. 

Taggar:

Om oss

We inspire people to choose the white, healthy and climate-smart chicken - once more per week!

Prenumerera

Dokument & länkar