Tilldelning av aktier enligt LTIP 2015 och efterföljande aktieförsäljningar av ledningspersoner i Scandi Standard

Scandi Standard AB (publ) har tilldelat och vederlagsfritt levererat sammanlagt 84 887 befintliga aktier i bolaget till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram som inrättades efter beslut vid årsstämman 2015 (LTIP 2015).

Ett flertal deltagare har meddelat bolaget att de avser att sälja en del av de tilldelade aktierna för att täcka bl.a. personliga inkomstskattekostnader som uppkommer till följd av tilldelningen. Såvitt bolaget känner till väntas deltagare att sälja sammanlagt cirka 37 000 Scandi Standard-aktier i samband med tilldelningen enligt LTIP 2015. Även efter tilldelningen och dessa försäljningar kontrollerar anställda i koncernen mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

De deltagare i LTIP 2015 som är s.k. personer i ledande ställning i bolaget kommer att anmäla genomförda transaktioner till Finansinspektionen i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Efter tilldelningen enligt LTIP 2015 innehar bolaget 742 425 egna aktier.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724


Om Scandi Standard
Scandi Standard älskar den goda, hälsosamma och klimatvänliga kycklingen. Vi är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning av mer än 7,5 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Taggar:

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Dokument & länkar