Ansvarsfrihet tillstyrks för Scandiaconsults tidigare vd

Ansvarsfrihet tillstyrks för Scandiaconsults tidigare vd De utfästelser, som i Scandiaconsult ABs förvaltningsberättelse för 1997 angavs kunna leda till skada för bolaget, har undanröjts. Scandiaconsults revisorer har därför meddelat att de kommer att tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas också för förre verkställande direktören och styrelse-ledamoten Olof Hulthén. Stockholm den 16 april 1998 SCANDIACONSULT AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/16/19990412BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/16/19990412BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar