Jorgen Andersen-gruppen och LD går in i styrelsen för Scandiaconsult !

Jørgen Andersen-gruppen och LD går in i styrelsen för Scandiaconsult Styrelsen för Scandiaconsult kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att välja ny styrelse. Stämman har påkallats av Scandiaconsults största ägare, den danska pensionsfonden Lønmodtagernes Dyrtidsfond (12,7 % av aktierna i Scandiaconsult) och den danska Jørgen Andersen-gruppen (12,5 % av aktierna). Vid ordinarie bolagsstämma i maj i år tillsattes en nomineringskommitté. Den har kompletterats med en företrädare för Jørgen Andersen-gruppen och har enats om att föreslå en styrelse bestående av Rune Brandinger (ordf), Tony Hagström, Klas Cederwall och Olle Lindgren (samtliga omval). Olof Hulthén och Bernt Johansson har förklarat att de inte står till förfogande för omval. Nyval av Jørgen Andersen, Nils Jacobsen och Jørn B. Jensen föreslås. Bakom förslaget står ägare till mer än 40 % av aktierna i Scandiaconsult. Stämman äger rum den 29 september. "Alla företag mår bra av starka och drivande ägare, som också engagerar sig aktivt i styrelsearbetet", säger Rune Brandinger, styrelsens ordförande. "Det skapar stabilitet och förbättrar våra möjligheter till utveckling. Den nya styrelsens sammansättning kombinerar kontinuitet och förnyelse och öppnar för nya infallsvinklar samtidigt som man slår vakt om Scandiaconsults styrkor." "Lønmodtagernes Dyrtidsfond äger 20 % av aktierna i Carl Bro, ett danskt konsultföretag med 2 200 anställda. Carl Bro äger 4,3 % av aktierna i Scandiaconsult. Under det senaste året har samtal förts mellan företagsledningarna i Carl Bro och Scandiaconsult. Vid dessa möten har möjligheterna för samarbete mellan de båda företagen diskuterats, liksom de former under vilka ett sådant samarbete skulle kunna etableras", säger Jeppe Christiansen, vice direktör i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. "På sikt kan det finnas intressanta utvecklingsmöjligheter genom strukturella förändringar på den nordiska konsultmarknaden. Avsikten med de föreslagna förändringarna i Scandiaconsult styrelse är att bidra med underlag för en sådan utveckling", säger Jørgen Andersen. Stockholm den 11 september 1997 Rune Brandinger Styrelseordförande ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/09/11/19990409BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/09/11/19990409BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar