Kungen delade ut teknikpris som gynnar miljön

Kungen delade ut teknikpris som gynnar miljön I år gick Sigge Thernwalls pris på 250 000 kronor till 15 doktorander vid avdelningen för Mark- och Vattenresurser vid institutionen för Anläggning och Miljö på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. HMK Carl XVI Gustaf förrättade prisutdelningen vid Scandiaconsults jubileumsseminarium på Tekniska Muséet i Stockholm. Årets Sigge Thernwall-pris har en tydlig miljöanknytning. Avdelningen för Mark och Vatten vid KTH har mycket aktivt medverkat i forskning inom miljöområdet och de 15 doktorandernas/pristagarnas forskning har en stark inriktning på miljöfrågor. De 15 doktorander som delar på prissumman är Jaana Aaltonen, Södertälje, Björn Ackerberg, Sundbyberg, Thomas Alveteg, Stockholm, Maria Arm, Linköping, Göran Blomqvist, Linköping, Daniele Cesano, Stockholm, Charlotta Faith-Ell, Stockholm, Cristina Frycklund, Bromma, Carina Färm, Västerås, Eva-Lotta Johansson, Västerhaninge, Lena Johansson, Haninge, Johan Lindberg, Piteå/Johanneshov, Riitta Lindström, Stockholm, Lena Maxe, Enskede och Cecilia Scharp, Bromma. Prispengarna fördelas lika mellan pristagarna och de ska användas för internationella studier. Professor Gert Knutsson som tillsammans med professor Gunnar Jacks är examinatorer av de 15 doktoranderna, gläds naturligtvis med sina elever. -Det här är det roligaste som hänt på många år. Inte minst för att det ger möjligheter för doktoranderna att komma ut och skapa internationella kontakter. Att göra det är viktigt för forskningen i allmänhet och inte minst för vårt område med vår koppling mellan miljö och teknik. Mannen bakom priset Sigge Thernwall - mannen som gett upphov till priset - föddes 1923 i Torsåker (se bild). Efter civilingenjörsexamen vid KTH i Stockholm började Sigge Thernwall på Orrje & Co, numera Scandiaconsult. Före sin bortgång 1984 beslutade Sigge Thernwall att hans tillgångar skulle doneras till en stiftelse vars fond skulle stödja forskning och utveckling inom det fält han ansåg viktigast - anläggningstekniken. Stiftelsen förvaltas av Scandiaconsult och fondens avkastning används till att dela ut ett pris vartannat år. En kommitté som tillsätts av Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA) utser pristagare. Stockholm den 8 oktober 1997 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/08/19990409BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/08/19990409BIT00390/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar