Kvartalsrapport januari-mars 1999

Kvartalsrapport januari-mars 1999 * Resultatet efter finansnetto förbättrades till 20,2 Mkr (0,3) * Resultatet per aktie ökade till 2,30 kronor (-0,20) * Omsättningen ökade med 8 procent till 363,9 Mkr (336,5) huvudsakligen genom ökad försäljning i den svenska tekniska konsultverksamheten Frågor besvaras av Torbjörn Torell eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Rapporten finns även tillgänglig på Scandiaconsults hemsida, www.scc.se. Scandiaconsult är ett nordiskt kunskapsföretag med 2000 medarbetare på 50 orter i Sverige, Norge och Finland. Koncernens tjänster omspänner hela byggprocessen, från idé och analys över projektering och byggande till förvaltning och underhåll. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00400/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00400/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar