Olof Hulthén avgår!

Olof Hulthén avgår Olof Hulthén, Scandiaconsult AB, avgår från sin tjänst som koncernchef och verkställande direktör i bolaget. Kristina Larsson-Götzén, administrativ direktör, kommer att ta över som tillförordnad VD. "Lönsamheten i branschen är pressad. Inom ledningsgruppen har olika uppfattningar funnits om hur bolagets lönsamhet skall förbättras och i samband därmed har bolagets vice VD i juli lämnat sin befattning. Det har ändå inte gått att få fullt stöd för min uppfattning. Jag har lett bolaget i 12 år och haft ledande befattningar i branschen under 20 år. Mot den bakgrunden har jag redovisat situationen för styrelsen och understrukit vikten av att åstadkomma en lösning som ger företaget arbetsro. Jag kommer att kvarstå i bolagets styrelse och kommer övergångsvis att företräda SCC i vissa externa sammanhang. Det är min förhoppning att förutsättningar nu skapas för att bolaget skall kunna drivas vidare på ett positivt sätt", säger Olof Hulthén. "Under Olof Hulthéns tid som VD har Scandiaconsult byggts upp från ett bolag med 500 konsulter och ett eget kapital på 12 MSEK till att idag vara en ledande nordisk konsultkoncern med över 2.000 medarbetare och ett eget kapital på 230 MSEK. Det är en förnämlig insats och styrelsen beklagar men respekterar Olof Hulthéns bedömning", säger Rune Brandinger, styrelseordförande. Olof Hulthén har under fem års tid varit ordförande i Svensk Konsultförening, SKIF, sedermera Arkitekt- och Ingenjörsföretagens förening, och är ordförande i dess Förtroenderåd och Internationella utskott. Olof Hulthén är vidare styrelseordförande i Byggforskningsrådet, BFR. Stockholm den 2 september 1997 Rune Brandinger, styrelseordförande och Olof Hulthén, verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/09/02/19990409BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/09/02/19990409BIT00310/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar