Partena och Scandiaconsult undertecknar en principöverenskommelse

Partena och Scandiaconsult undertecknar principöverenskommelse Partena AB och Scandiaconsult AB har undertecknat en principöverenskommelse som ska leda till att Partena förvärvar Arsenalen AB, inklusive dotterbolag, från Scandiaconsult. Arsenalen AB är en av de ledande aktörerna på marknaden för fastighetstjänster. Företagets verksamhet innefattar helhetslösningar för fastighetsförvaltning, teknisk fastighetsservice samt mäkleritjänster. Partenas strategi är att växa inom servicesektorn och bland annat inom området Facilities Management. Fastighetsförvaltning och teknisk fastighetsservice är strategiskt viktiga områden för Partena för att kunna erbjuda marknaden en helhetslösning inom Facilities Management. Scandiaconsults strategiska inriktning är att fokusera på att driva och utveckla teknisk konsultverksamhet i de nordiska länderna. Inriktningen är att fortsätta växa såväl organiskt som genom förvärv. Scandiaconsult, med 2000 medarbetare på 50 orter i Sverige, Norge och Finland är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom olika teknikkompetenser från idé och analys över projektering och byggande till förvaltning och underhåll. Scandiaconsult omsätter 1,4 miljarder och är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista. Partena är ett företag specialiserat på service- och supporttjänster varav måltids- och städservice, vård och omsorg samt Facilities Management är huvudverksamheter. Företaget bedriver verksamhet i Skandinavien. 1997/98 hade Partena 13.500 anställda och omsatte cirka 3,2 miljarder kronor. Partena ingår i den internationella servicekoncernen Sodexho Alliance. Partena Facilities Management är specialister på fastighetsservice, underhåll och förvaltning samt systemleverantör av åtaganden inom ett brett urval av service- och supporttjänster där även energieffektivisering. lokalplanering, växel, reception, säkerhet, VVS, måltidsservice, städning m m ingår. Partena Facilities Management ingår i Partena AB. Partena AB Scandiaconsult AB Frågor besvaras av: Bo Hansson, verkställande direktör i Partena AB, telefon 08-775 57 07, mobil 0708-766707 Bernt Kruse, affärsområdeschef, Partena Facilities Management, 08-775 58 86, mobil 070-6350153 Göran Ekdahl, informationschef, Partena AB, 08-775 58 06, mobil 0709-104119 Torbjörn Torell, verkställande direktör i Scandiaconsult AB, telefon 08-615 60 00, mobil 070-5774040 Lennart Andersson, verkställande direktör i Arsenalen AB, telefon 08-610 37 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00060/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00060/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar