Scandiaconsult expanderar inom vägunderhåll

Scandiaconsult expanderar inom vägunderhåll Scandiaconsult övertar genom en uppgörelse med Ackordcentralen i Stockholm verksamheten inom Road Survey Technology (RST) AB. RST utför vägytmätningar åt beställare inom stat och kommuner och levererar beslutunderlag för underhållsåtgärder på gator, vägar och vägsystem. RSTs viktigaste kund är svenska Vägverket. RSTs kontraktsbundna orderstock uppgår till cirka 70 Mkr, med en uppskattad omsättning för 1997 på drygt 20 Mkr. Övertagandet av RST är ett led i Scandiaconsults strategi att bredda tjänsteverksamheten till byggprocessens samtliga delsteg. Förutom teknisk konsultverksamhet bedriver Scandiaconsult verksamhet inom drift och underhåll dels genom Arsenalen AB, dels inom vägunderhåll genom Scandiaconsult Bygg och Mark. Inom det senare området har de senaste åren genomförts en målmedveten satsning med inriktning på mätning av vägens funktion. Köpet av RST stärker Scandiaconsults position som marknadsledare inom vägmätningar i Norden. Förvärvet av RST förväntas ej påverka koncernens resultat för 1997. Stockholm den 9 juni 1997 SCANDIACONSULT AB (publ) Olof Hulthén, verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/09/19990409BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/09/19990409BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar