Scandiaconsult får miljöuppdrag i Gaza

Scandiaconsult får miljöuppdrag i Gaza Sida har utsett Scandiaconsult till att utföra första fasen av ett projekt som ska leda till förbättrad miljö i ett av flyktinglägren i norra delen av Gazaremsan. Delar av området saknar avlopps- och dagvattensystem, vilket leder till översvämningar. Reningsverket är otillräckligt, varför grundvattnet förorenas. Projektet är ett led i stödet för fredsprocessen och är Sidas största åtagande hittills för Palestina. Den första fasen på cirka 4 miljoner kronor innehåller utredningar fram till och med detaljprojektering av rörsystem och utbyggnad av ett avloppsverk. Återanvändning av renat avloppsvatten ska dessutom provas i ett pilotprojekt. Scandiaconsult har även lämnat offert på nästa fas som gäller utarbetande av bygghandlingar och byggledning för ytterligare ett reningsverk och som även omfattar utbildning av den palestinska vattenmyndigheten. För ytterligare information kontakta Folke Alkbrant, tfn 08-615 60 00 eller Sten Munthe, tfn 031-35 33 00. Stockholm den 4 juni 1997 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/04/19990409BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/04/19990409BIT00190/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar