Scandiaconsult säljer aktieinnehavet i Pointgruppen

Scandiaconsult säljer aktieinnehavet i Pointgruppen Scandiaconsult har sålt sin andel om 42,5% i Pointgruppen AB till Cadinvest AB. Försäljningen är ett led i det Förnyelseprogram som påbörjades i Scandiaconsult under föregående år. Scandiaconsult gör en reavinst om cirka 2 Mkr. Frågor besvaras av Torbjörn Torell, verkställande direktör i Scandiaconsult AB, tfn 08-615 60 00. Pressmeddelandet finns även tillgängligt på Scandiaconsults hemsida, www.scc.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00510/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar