Scandiaconsult utreder projekt i Hallandsås!

Scandiaconsult utreder projekt i Hallandsås Banverket har givit Scandiaconsult uppdraget att genomföra en miljörevision av projekt Hallandsås. Miljörevisionen är en helhetsrevision där tekniska beslut tillsammans med uppkomna konsekvenser kommer att belysas. Arbetet med miljörevisionen kommer att ledas av advokat Ove Björk från Alrutz advokatbyrå, en jurist med dokumenterad erfarenhet av vattenmål. Han leder en utredningsgrupp med kvalificerad expertis från Scandiaconsult inom hydrogeologi, kemi, geoteknik och bergteknik. Teknik ansvarig för arbetet inom utredningsgruppen är Tekn Dr Wollmar Hintze, Scandiaconsult, som har knutit till sig experter från bland annat Rambøll - ett av Danmarks ledande konsultföretag - samt professorerna Jan Hartlén och Leif Bjelm från Lunds universitet. Miljörevisionen påbörjas omgående. Scandiaconsult har tidigare erfarenhet av miljöanalys av stora anläggningsprojekt och är bland annat ansvarig inom The Öresund Link Consultants för miljöfrågor i anslutning till Öresundsförbindelsen. Stockholm den 10 oktober 1997 SCANDIACONSULT AB (publ) Kristina Larsson-Götzén T f vd ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/10/19990409BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/10/19990409BIT00400/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar