Välkända namn på förslag till Scandiaconsults styrelse

Välkända namn på förslag till Scandiaconsults styrelse Styrelsen för Scandiaconsult kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att välja ny styrelse. Nomineringskommittén har enats om att föreslå omval av Jørgen Andersen, Klas Cederwall, Niels Jacobsen och Jørn B Jensen. Rune Brandinger, Tony Hagström och Olle Lindgren har förklarat att de inte står till förfogande för omval. Nyval föreslås av Lars-Ove Håkansson, f d koncernchef Skanska, Roland Nilsson, vd Scandic Hotels och Thord Wilkne, vice ordförande WM-data. Bakom förslaget står ägare av mer än 50 procent av aktierna i Scandiaconsult. Stämman äger rum den 7 november kl 15.00. "Det är viktigt för företaget att det snarast möjligt skapas lugn kring den framtida ledningsstrukturen. Därför vill de stora aktieägarna att styrelsen tillförs kompetens inom såväl ingenjörsverksamhet som annan tjänsteverksamhet. Med nomineringskommitténs förslag till nya styrelsemedlemmar är vi som ägare förvissade om att styrelsen får en kvalificerad sammansättning", säger Jørgen Andersen. Nomineringskommittén består av representanter för SI GEF Verwaltungsgesellschaft (Jørgen Andersen-gruppen), Aktiespararna, Lønmodtagernes Dyrtidsfond och Praktikertjänst. Stockholm den 21 oktober 1997 SCANDIACONSULT AB (publ) Kristina Larsson-Götzén T f vd ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/21/19990412BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/21/19990412BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar