Scandic prisas för sitt arbete med mångfald

Scandic mottog i går kväll ett ärofyllt specialpris för sitt arbete inom mångfald. Priset delades ut av Köpenhamns Borgmästare Frank Jensen under högtidliga former i Köpenhamns Cirkusbyggnad när Great Place To Work presenterade resultaten av sina undersökningar.

I motiveringen framhölls bland annat att Scandic på ett framgångsrikt sätt har anpassat hela sin verksamhet för att göra mångfalden bland medarbetare till en styrka. Exempelvis genom att överbygga eventuella språkliga barriärer med bilder och piktogram-lösningar på läsplattor.

- Det är med stolthet vi tar emot detta ärofyllda och unika pris för vårt mångfaldsarbete. Vi ser människors olikheter som en styrka och vi ger gladeligen nydanskar, människor med funktionsnedsättning och unga vuxna som har det extra svårt i konkurrensen om jobb en chans hos oss, säger Jens Mathiesen, Landschef för Scandic i Danmark.

- Vad mångfald inom Scandic Hotels betyder kan bäst illustreras med följande citat av en medarbetare: ”Det bästa jag har lärt mig på Scandic är hur vår mångfald kan bidra till ett bra resultat. När samarbetet mellan flera nationaliteter utmynnar i en större enighet är det fantastiskt”. Det är en insats som vi tycker är värd att belöna. Ett stort grattis till Scandic Hotels för specialpriset inom Mångfald 2015, säger Köpenhamns Borgmästare Frank Jensen.

Mångfald är ett prioriterat område inom hela Scandic-koncernen och det pågår en rad aktiviteter även i övriga länder för att underlätta integration och främja mångfald bland koncernens medarbetare.

- Våra medarbetare behandlas med omtanke och respekt, oavsett ålder, ursprung, etnicitet, kön eller sexuell läggning. Mångfald och integrering är oerhört viktigt för oss, och vi vet vad vi pratar om; Scandic har medarbetare från inte mindre än 120 olika länder, som dagligen
samverkar och gör oss konkurrenskraftiga, säger Lena Bjurner, HR-Direktör Scandic Hotels.

Under kvällen utsågs också Scandic i Danmark till den fjärde mest attraktiva arbetsplatsen i landet i undersöknigen Great Place To Work. Resultatet hämtas från medarbetar-undersökningar över landet, och det var första gången Scandic Danmark deltog.

    
För mer information, kontakta:
Jens Mathiesen, Landschef Scandic Danmark, +4533480455
Lena Bjurner, HR-Direktör Scandic Hotels Group, +46708395915
Ann-Charlotte Johansson, Kommunikationsdirektör Scandic Hotels Group, +46721802244

Scandic är den största hotelloperatören i Norden med ett nätverk av cirka 230 hotell fördelat på närmare 42 000 hotellrum i sju länder och 14 000 medarbetare. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,6 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC).

Prenumerera

Media

Media