Delårsrapport januari - september

Delårsrapport januari-september 1998 Perioden i korthet * Resultat efter finansnetto ökade med 95 % till 201 Mkr (103). * Försäljningen ökade med 33 % till 3.578 Mkr (2.683). För jämförbara enheter har försäljningen ökat med 7 %. * Rörelsemarginalen ökade till 6,2 % (4,5 %) * Fastighetsbolaget Hotellus, till vilket Scandics fastigheter överfördes i början av året, * utökade under tredje kvartalet sitt bestånd med fem fastigheter, och har nu tolv fastigheter l ett bokfört värde av 1.403 Mkr. Scandic har minskat sin ägarandel i Hotellus till 61 %. * Kassaflödet uppgick till -845 Mkr (-94). Förändringen mellan perioderna beror i första hand på fastighetsförvärv i dotterbolaget Hotellus. Kassaflödet i hotellrörelsen är oförändrat starkt. Vinsten per aktie ökade till 6:69 kr (4:59). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00240/bit0001.doc

Dokument & länkar