Försäljningen av Scandics innehav i Hotellus till Pandox genomförd

Försäljningen av Scandics innehav i Hotellus till Pandox genomförd Igår, den 30 mars, godkände ordinarie bolagsstämman i Pandox styrelsens beslut om apportemission, varför Scandics försäljning av aktierna i fastighetsbolaget Hotellus International nu genomförs enligt plan. Pandox övertagande av Hotellus aktier och verksamhet sker i månadsskiftet mars/april. Scandic Hotels erhåller nyemitterade aktier i Pandox, motsvarande ett aktieägande i bolaget om 20,8%, som huvudsaklig likvid. Transaktionen ger inte upphov till någon realisationsvinst/förlust för Scandic, men bedöms medföra att avdrag kan yrkas skattemässigt för tidigare gjorda förluster i storleksordningen 350 Mkr. Genom försäljningen medverkar Scandic till att skapa ett stort renodlat börsnoterat hotellfastighetsbolag med välkända varunamn och verksamhet i norra Europa. För ytterligare information kontakta: Roland Nilsson, VD & Koncernchef, tel.08-517 352 00 Fredrik Sandelin, vVD, Ekonomi, Finans & IT, tel.08-517 351 21 Gunnar Brandberg, Direktör Marknad & Investor Relations, tel: 08-517 352 12 eller 0709-73 52 12 Scandic Hotels är Nordens ledande hotellföretag med 133 hotell i 10 länder, varav merparten i Norden. Scandics strategi är att vara en renodlad hotelloperatör och affärsidén är att "erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet, både under arbete och fritid". Scandic Hotels AB (publ). Box 6197, 102 33 Stockholm, Sverige Tel:08-517 350 00. Fax: 08-517 352 80 E-mail: info@scandic-hotels.com Internet: www.scandic-hotels.com Org. nr.: 556299-1009 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar