Scandic fortsätter att minska sin ägarandel i fastighetsbolaget Hotellus

Scandic fortsätter att minska sin ägarandel i fastighetsbolaget Hotellus, som förvärvat två nya fastigheter. Hotellus International AB har förvärvat ytterligare två fastigheter, Scandic Hotel Crown i Göteborg och ett hotell i centrala Brussel. Scandics ägarandel i Hotellus har därmed minskat från 61% till 53%. Vid årsskiftet 97/98 etablerade Scandic Hotels AB fastighetsbolaget Hotellus International AB, till vilket Scandic-koncernens fem fastigheter överfördes. Målsättningen från Scandics sida var dels att fortsätta renodlingen av sin verksamhet som hotelloperatör och dels att öka flexibiliteten vid framtida tillväxt. Hotellus Internationals fastighetsbestånd har successivt utökats från de fem ursprungliga fastigheterna. Idag uppgår beståndet, inklusive de två nyförvärven, till 14 hotellfastigheter med tillsammans 160.000 kvm och ett bokfört värde på 1,7 miljarder SEK. Scandic är operatör i samtliga Hotellus Internationals fastigheter. De två nytillskotten är: Scandic Hotel Crown i Göteborg, centralt beläget intill Centralstationen. Hotellet har 320 rum och betydande konferensfaciliteter. Säljare är Wasa Livförsäkring. Fastigheten uppfördes av Wasa 1988 och har en total byggnadsyta på cirka 23 000 kvm. Hotellet i Brussel har 100 rum och är centralt beläget intill Galerie St- Hubert. Fastigheten, som har en totalyta om cirka 4 500 kvm, uppfördes ursprungligen vid sekelskiftet men totalrenoverades och moderniserades 1991. Scandic är operatör även i denna fastighet. Fastigheterna förvärvas per 31 december 1998. Säljarna blir i samband med transaktionerna delägare i Hotellus International, vars aktiekapital därmed ökas med 88 MSEK till 748 MSEK. Scandics avsikt är att inom kort minska sin ägarandel i Hotellus International till under 50%, med ett långsiktigt mål på 20% ägarandel. För ytterligare information kontakta: Fredrik Sandelin, vVD Finans & Ekonomi, @ + 46 (0)8 517 352 00 Gunnar Brandberg, Direktör, Marknad och Investor Relations@ +46 (0)8 517 352 12, (0)70 728 84 50 Raoul Waldenor, VD Hotellus International AB, +46 (0)8 545 41 701, (0)70 771 33 57 Scandic Hotels AB är Nordens största hotellföretag med 124 hotell i 9 länder. Scandics strategi är att vara en renodlad hotelloperatör. Affärsidén är "att erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet, både under arbete och fritid". Scandic Hotels AB (publ) Box 6197, 102 33 Stockholm Tfn: 08-517 350 00, Fax: 08-517 352 80 E-mail: i n f o@ s c a nd i c -h o te l s . c o m, Internet: www.scandic-hotels.com Org. nr.: 556299-1009 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar