Scandic Hotels först med WAP-bokning

Scandic Hotels först med WAP-bokning Nu öppnar Scandic Hotels för bokning och andra tjänster baserade på WAP. Som första hotellkedja i världen kommer Scandic att erbjuda sina 370.000 stamkunder WAP-telefoner laddade med Scandics tjänster. I och med de nya tjänsterna kan Scandics kunder nu boka hotellrum oavsett av var de befin- ner sig i tid och rum. Tjänsten kan nås över hela Europa och blir möjlig genom ett samarbete mellan Scandic Hotels, Nocom och Nokia. Scandic Hotels stamkunder erbjuds ett komplett paket med WAP-telefon lad- dade med tjänster från Scandic. Erbjudandet lanseras idag och kommer under våren successivt att gälla samtliga Scandics 370.000 stamkunder. Genom att kunderna direkt får tillgång till telefonerna kan de börja prova den nya teknologin. I den första versionen av tjänsten kan kunderna via sin WAP- telefon söka lediga rum, boka, ändra bokningar, samt erhålla information om Scandic Hotels övriga erbjudanden och aktiviteter. Alla pratar om WAP. Därför är det glädjande att som första hotellkedja kunna erbjuda en komplett lösning inklusive telefoner och tjänster. Vi får därmed möjlighet att ytterligare förstärka relationerna med våra kunder, säger Roland Nilsson, VD och Koncernchef på Scandic Hotels. Detta är bara första steget i vår satsning kring mobila tjänster och det samarbete vi nu inlett med ledande aktörer på marknaden ger oss och våra kunder ett för- språng i nyttjandet av den mobila tekniken. WAP, som står för Wireless Application Protocol, gör det möjligt att nytt- ja mobiltelefonen både som vanlig telefon och data-terminal. Det innebär också att stora delar av Internets möjligheter nu finns i mobiltelefonen. I och med att många resenärer alltid har med sig sin mobiltelefon, skapas helt nya möjligheter i kundkommunikationen: Genom Nokias WAP-teknik flyttar Scandic information och tjänster till sina kunders fickor, säger Johan Sjöquist, ansvarig för affärsutveckling på No- kia. Lösningen är ett exempel på hur mobilt Internet ökar den personliga effektiviteten och friheten för användaren. Scandics lösning blir en världsomspännande referens för hur man ökar kund- servicen och förstärker sina kundrelationer med hjälp av den nya mobila WAP-teknologin, säger Anders Jonson VD på Nocom. I Scandics lösning ansvarar Nocom för projektering, drift och programvara och Nokia för telefoner och serverteknologi. Adera svarar för applika- tionsutveckling och Geab-The Phone House för paketering och slutleverans till kunderna. För ytterligare information kontakta: Gunnar Brandberg, marknadsdirektör, Scandic Hotels, 08-517 352 12, mobil: 0709-73 52 12 Anders Jonson, VD Nocom, tel: 018-655500 mobil: 0708-65 53 01 Johan Sjöquist, ansvarig för affärsutveckling på Nokia, tel: 08-793 83 00 mobil: 0708-92 05 80 För mer information, se även: http://www.scandic-hotels.com Scandic Hotels är Nordens största hotellkedja med 131 hotell i tio länder. Scandics strategi är att vara en renodlad hotelloperatör. Affärsidén är "att erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet, både under arbete och fritid" ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000120BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000120BIT00800/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar