Scandic och Stena Line inleder samarbete

Scandic och Stena Line inleder samarbete Stena Line och Scandic Hotels kommer med början den 1 januari 1999 att inleda ett samarbete. Samarbetet innebär dels att Scandic övertar ansvaret för driften av Stena Lines tre danska hotellrörelser, och dels ett marknadsförings- och försäljningssamarbete mellan de två bolagen. Scandic övertar per årsskiftet driften av Stena Lines tre hotell i Danmark: Scandic/Stena Line Hotel Fredrikshavn med 215 rum, Stena Line Hotel Hoffmans med 74 rum, båda i Fredrikshavn, samt Scandic/Stena Line Hotel Grenaa i Grenå med 100 rum. Samarbetet på hotellsidan utgörs av ett s.k. managementavtal, där verksamheten kvarstår i Stena Lines ägo, medan Scandic på uppdragsbasis driver hotellen. "Samarbetet med Scandic innebär mycket stora fördelar för Stena Line", säger Bengt Håkansson, linjechef för Stena Lines Danmarkstrafik. "Scandic har en erfarenhet och branschkunskap som kan matcha kraven från dagens och morgondagens resenärer. Med sin omfattande kedjestruktur och sina drift-, försäljnings- och marknadsföringsprogram förstärker Scandic konkurrensförmågan hos Stena Lines hotell - något som är nödvändigt för framtida utveckling och lönsamhet", fortsätter Bengt Håkansson. "Stena Lines tre hotell utgör ett idealiskt komplement till Scandic-kedjan", säger Hans Frank, chef för Scandics danska verksamhet. Vi får hotell vid de viktigaste lägena för den omfattande nordiska färjetrafiken, och kan därmed erbjuda en komplett dansk hotellkedja för det stora antalet båtresenärer mellan de nordiska länderna. I Stena Line får vi också en mycket bra samarbetspartner på nordisk bas, för utveckling av såväl fritids- som affärsresande för båda parter". Både Stena Line och Scandic är verksamma inom reseindustrin och de båda företagens kundstruktur är en idag en spegling av varandras. Stena Line har övervägande fritidsresenärer med högsäsong under sommarperioden, jul och nyårshelgerna, övriga helger, veckoslut samt skolloven. Scandic har ett stort antal affärsresenärer och därmed ett högt kapacitetsutnyttjande under vardagar. Stena Line har som mål att öka antalet affärsresenärer och har på sistone byggt ut servicen för denna kundgrupp, t.ex. med ett särskilt affärsresekoncept, ombord på höghastighetsfärjan Stena Carisma. Scandic satsar för sin del på att öka beläggningen under veckosluten, helger och fritids- perioder. "Genom marknadsförings- och försäljningssamarbetet skapas förutsättningar för båda företagen att uppnå sina mål om ökat resande och ökad hotellbeläggning," tillägger såväl Bengt Håkansson som Hans Frank. För ytterligare information kontakta: Hans Frank, Affärsområdeschef Scandic Hotels Danmark@ +45 33 48 04 50 Gunnar Brandberg, Direktör, Marknad och Investor Relations@ 08-715 352 12 Bengt Håkansson, Linjechef Stena Line, @ 031-85 83 14 el 0705-88 83 14 Scandic Hotels AB är Nordens största hotellföretag med 122 hotell i 9 länder. Scandics strategi är att vara en renodlad hotelloperatör. Affärsidén är "att erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet, både under arbete och fritid". Stena Line är ett av världens största rederier för internationell färjetrafik. Koncernens linjenät omfattar 12 välbelägna färjelinjer i norra, västra och östra Europa. Årligen reser uppåt 17 miljoner passagerare och det transporterades 3 miljoner personbilar och 1 miljon lastbilar, trailers, containers och järnvägsvagnar med koncernens färjor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00170/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00170/bit0002.doc

Dokument & länkar